Aquestes dates el paissatge a les nostres ciutats i pobles i el nsotre comportament canvia radicalment. Sempre són unes dates molt particulars amb una estètica molt particular.

M’he plantejat fer un foto reportatge en que  es mostrin diferents espais en aquestes dates de diferents estractes socials i en quuin grau s’han vist afectats pel nadal, i com es veuen durant el dia i la nit. M’agradaria retratar tant a persones com a espais buits. Les fotografies estaran realitzades en diferents angles amb diferents llums i tant en mvoiment com estatiques. Mostraran espais humils que no s’han vist afectats pel nadal com espais més comercials on si que es veuran alguns.

que et sembla jordi?